Bezoek aan gedetineerden

drs. Nico Hollander is als geestelijk verzorger actief bij Epafras, een Nederlandse stichting die Nederlanders bezoekt die zitten opgesloten in buitenlandse gevangenissen. Totaal zitten er ongeveer 1500 landgenoten in gevangenschap buiten Nederland, vaak in de meest mensonterende omstandigheden.


Een geestelijk verzorger is meestal een academicus, die kennis heeft van theologie, filosofie en psychologie en speciaal is opgeleid om mensen bij te staan bij levensvragen.


Veel mensen denken dat zij een soort dominees zijn die de bijbel onder de aandacht willen brengen, in een soort eenrichtingsverkeer. Het is eerder andersom, geestelijk verzorgers luisteren naar de mensen met een open oor en hart, zonder oordeel en proberen een moeilijke situatie emotioneel draagbaar te maken, zonder er feitelijk iets aan te veranderen. Ze zijn de bevrijders van de ziel. Niet meer en niet minder.

Bidden kan helpen, bij sterven, bij gevaar in oorlogsgebieden en ook bij gevangenschap. Maar er zijn ook andere tools om mensen zinvol bij te staan. Om te helpen zin te geven aan hun leven, ook al lijkt het leven op dat moment uitzichtloos en zinloos.

Het merendeel van de geestelijk verorgers van Epafras heeft een christelijke achtergrond, simpel omdat het christendom stevig verankerd is in de Nederlandse cultuur. Er zijn ook Nederlandse hindoeïsten, humanisten en islamisten als geesteljk verzorgers actief binnen deze unieke organisatie.


De Geestelijk verzorgers bij Epafras zijn vrijwilliger, het is geen baan, het is honorair. Zij krijgen een redelijke vergoeding voor reis en verblijf. Zij doen dit werk om het welzijn van de gedetineerden in buitengemeen moeilijke omstandigheden.

In het gebied waar Nico actief is, zitten mensen zonder enige privacy opgesloten met velen in een cel.

Voor meer informatie kijk op www.epafras.nl

De Geestelijk verzorgers hebben ook feeling met het thuisfront.