Restricted content

Gedachten
De mensen, die heel lang geleden in Jezus een nieuwe leider zagen, keken lelijk op hun neus toen hun held een tragische marteldood stierf. Hun ideaal was niet meer. Op de een of andere manier konden ze zelf de kracht niet vinden om op eigen benen te gaan staan. Veel mensen staan ook in onze tijd niet op eigen benen, hebben geen eigen wijs en kijken op tegen hun idolen, alsof ze niet blij zijn wie ze zelf zijn en liever lijken op die ander. Er is niets nieuws onder de zon, we wankelen tussen vrees en hoop. Armen worden steeds armer, rijken worden steeds rijker en al ons weten heeft nog geen werkbare oplossing voor de noden in de wereld. Het is zo simpel, de Bijbel en de Koran…
Read More

Vrede 1 mei 2022

Gedachten
Mazzel en tof, twee normale Nederlands woorden, misschien niet zo deftig, maar wel heel erg ingeburgerd zoals we wel meer van die typisch Jiddische woorden in de Nederlandse taal vinden. Deze woorden hebben een lange weg afgelegd naar het Nederlands, ze zijn van oorsprong Hebreeuws. Mazzel Tof betekent in die taal goed geluk. Zo kennen we ook het woord Halleluja, dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Ook een woord uit het Hebreeuws dat gewoon loof God betekent. Bij de bewoners van Gambia klinkt telkens weer het woord Alhamdulillah, ook dat stamt uit het Hebreeuws en dezelfde betekenis heeft als Halleluja. Ook de woorden voor vrede Sjalom in het Hebreeuws en Salam in het Arabisch, hebben de zelfde oorsprong en betekenis. Sjalom is geen werelds geluk, geen prijs in…
Read More

Pasen 2022

Gedachten
Pasen is een feest van het hart, van de overwinning van het kwaad. Het feest van bevrijding. Het is maar goed dat het ieder jaar weer Pasen is, dat we ieder jaar weer opnieuw boven onze betrekkelijkheid en soms humeurigheid kunnen uitstijgen. Het verhaal van mensen dat begon bij het paradijs, bij Abraham en bij Mozes gaat al eeuwen en eeuwen voort. In die verhalen wint telkens het goede van het kwaad. Het kwaad is overal, het kwaad maakt in haar zinloosheid onschuldige slachtoffers. Meestal is het kwaad klein, soms, zoals in oorlogen meedogenloos groot. Het bidden of hopen dat een oorlog wordt voorkomen of beëindigd is goed, we denken dan aan de slachtoffers. Maar Pasen is er ook vooral om boven ons eigen kwaad op te staan. Om te…
Read More

Witte donderdag

Gedachten
Uit Syrië, uit Egypte, uit Tunesië, uit Libië, uit heel veel landen komen er verhalen en berichten tot ons door van mensen die het zat zijn, die het helemaal hebben gehad met het gebrek aan vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken en spreken. Massaal gaan mensen de straat op en ze weten, dat ze hun leven op het spel zetten. Dagelijks sterven er mensen omwille van hun idealen, omwille van vrede en gerechtigheid voor heel het volk. Ze geven hun leven opdat anderen zullen leven. Ook wij, hebben die potentie in wezen ook in onze genen. Ik denk maar even terug aan onze laatste oorlog, waar velen rechtop zijn blijven staan en hun leven liever lieten, dan klapvee te worden van de bezetter. Geloof me maar dat onze verzetshelden door…
Read More

De Barmhartige Samaritaan

Gedachten
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, 25-37 (Marcus 12 28-34) De tien geboden, die we uit het oude testament overgeleverd hebben gekregen, beschrijven heel duidelijk wat God bedoelt.10 simpele, duidelijke en voor iedereen begrijpelijke gedragsregels. Dat was waar Mozes mee aan kwam zetten, twee stukken steen waren groot genoeg om ze op te schrijven. Niet te veel, en niet te weinig. En bovendien makkelijk te onthouden. Mozes zegt dan ook tegen zijn mensen: "De geboden die ik u geef zijn niet te zwaar voor u, sla ze op in uw hart." Dat laatste is de essentie, de kern van de lezingen van vandaag, het gaat niet om het uit het hoofd leren van die regels, maar het gaat er om ze in je hart op te nemen, het…
Read More