Pasen 2022

Pasen is een feest van het hart, van de overwinning van het kwaad. Het feest van bevrijding.

Het is maar goed dat het ieder jaar weer Pasen is, dat we ieder jaar weer opnieuw boven onze betrekkelijkheid en soms humeurigheid kunnen uitstijgen.

Het verhaal van mensen dat begon bij het paradijs, bij Abraham en bij Mozes gaat al eeuwen en eeuwen voort.

In die verhalen wint telkens het goede van het kwaad.

Het kwaad is overal, het kwaad maakt in haar zinloosheid onschuldige slachtoffers. Meestal is het kwaad klein, soms, zoals in oorlogen meedogenloos groot.

Het bidden of hopen dat een oorlog wordt voorkomen of beëindigd is goed, we denken dan aan de slachtoffers.

Maar Pasen is er ook vooral om boven ons eigen kwaad op te staan. Om te zoeken naar vergeving van wat wij anderen hebben aangedaan.

De vervolging van Jezus en de zijnen heel lang geleden is een voorbeeld van kwaad.

Jezus is geen geschiedenis, geen figuur uit het verleden, maar een mens, een broeder, een metgezel in het hier en nu. Zijn dood werd overwonnen en zijn aanwezigheid is nog steeds levend in de harten van velen.

En – daar gaat het vandaag om – Jezus is groter geweest dan het kwaad en het daaruit voortvloeiende lijden.
Het kwaad heeft het gedachtegoed, dat Hij ons heeft nagelaten niet kunnen verdelgen.

Geen kwaad is zo groot, dat het goede het uiteindelijk niet overwinnen kan.

Dat is de kern van het feest van Pasen!

Hineh ma tov uma na-im, shevet achim gam yachad.

hoe goed is het als broeders samen te leven! (Psalm 33.1)